Wolne terminy wrześniowe - Zapraszamy

1.Rezerwacji domku może dokonać tylko osoba pełnoletnia telefonicznie lub e-meil .Rezerwacja domku następuje po potwierdzeniu wpłaty zadatku równego 30% usługi noclegowej na rachunek bankowy. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.!

2.Należność jest płatna z góry ,w formie gotówki w dniu przyjazdu .W rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku.

3.Do korzystania z domku i przebywania na jej terenie uprawnione są Tylko osoby zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

4.Domek będzie przekazany Gościom w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe przez Właścicieli . Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu w celu sprawnego odbioru domku.

5.Doba pobytowa trwa od god.14:00 w dniu przyjazdu do godz.11:00 dnia następnego.

6.Prosimy o sprawdzenie stanu faktycznego wyposażenia i pozostawienie w domku porządku w dniu wyjazdu.

7.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 - 07:00.

8.W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich Dzieci, Właściciele zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

9.W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia  / mienia prosimy o poinformowanie Właścicieli celem dokonania naprawy  /wymiany .Rekompensata finansowa za  w/w naprawę / wymianę zostanie naliczona i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

10.Za dewastację domków ( konieczność wymiany wyposażenia , zatrudnienie specjalistów do napraw ) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

11. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania obiektu.

12.Goście mogą parkować swoje samochody Tylko na bezpłatnym , niestrzeżonym parkingu .

13.Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nim  pozostawionego .

Właściciele nie ponoszą ponoszą odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domku lub pomieszczeniach obiektu   w  szczególności : środki pieniężne, papiery wartościowe , biżuteria , kamienie szlachetne , dokumenty , zbiory numinizmatyczne filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym ,artystycznym lub unikatowym.

14.W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, środków odurzających itp .

15.Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru ( aneks kuchenny ) ,nie użytkować elektrycznych urządzeń nie będących częścią wyposażenia ; grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe oraz obciążenie instalacji elektrycznej .

16.Nie wolno rozpalać i ustawiać grilla na tarasie ,należy zachować bezpieczną odległość od budynku .


Życzymy przyjemnego  i bezpiecznego wypoczynku !

  • Babington
  • Kominek
  • Piłkarzyki
  • Plac zabaw
  • 1
  • 2